Aktuelt

Til elever, foreldre og ansatte på Bleiker VGS

Vi ønsker med dette å informere om at 21 elever og 6 ansatte på 1. og 2. trinn som har vært i nærkontakt med to smittete elever på Bleiker videregående skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra onsdag 2. desember med varierende lengde til og med mandag 7. desember.

Endring av skoleruten for Bleiker videregående skole

Da videregående skoler i Asker kommune fortsatt er på rødt nivå, så velger vi å endre på skoleruten til Bleiker videregående skole for inneværende skoleår. På rødt nivå er bare halve klassen inne hver dag, derfor ønsker vi å endre siste skoleuken før jul.

Nytt smittetilfelle på Bleiker vgs

Vi ønsker med dette å informere om at 6 elever og 7 ansatte på 1. trinn som har vært i nærkontakt med den smittet elev på Bleiker videregående skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra mandag 30.11.20 med varierende lengde til og med mandag 7. desember. En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19. Eleven har ikke hatt nærkontakt med andre elever på skolen. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever kan møte på skolen som normalt. 

Rødt nivå uke 49 og 50

  Kommuneoverlegen i Asker har vurdert smittesituasjonen til at videregående skole fortsetter på rødt nivå i 14 dager til. Ny vurdering vil bli foretatt 7. desember av kommuneoverlegen.

Til elever, foreldre og ansatte på Bleiker VGS

Vi ønsker med dette å informere om at 5 elever og 1 ansatt på 2. trinn som har vært i nærkontakt med den smittet elev på Bleiker videregående skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Undervisning på rødt nivå uke 47 og 48

Kommuneoverlegen i Asker har anbefalt de videregående skolene til å iverksette smittevernstiltak på rødt nivå fremover. Vi åpner for at halvparten av elevene er på skolen hver dag. På denne måten vil smittevernstiltakene for rødt nivå ivaretas, deriblant at alle skal holde minst 1 meters avstand i alle situasjoner.

Hjemmeskole med digital gjesteforeleser

Elever på linja Informasjonsteknologi og medieproduksjon har hatt spennende besøk i forbindelse med sin tverrfaglige podkast-oppgave i fagene Engelsk, Produksjon og historiefortelling og Teknologiforståelse.    

Fremdeles rødt nivå

Skolen opprettholder rødt nivå og stor grad av digital hjemmeundervisning fremover, etter anbefaling fra kommuneoverlegen. Planer for digital undervisning opprettholdes og gjennomføres for uke 46. 

Nytt smittetilfelle

En ansatt ved administrasjon og elevtjeneste ved Bleiker videregående skole har testet positivt på covid-19. Skolen er i tett dialog med kommuneoverlegen i Asker og nærkontakter er allerede satt i karantene. Totalt er 17 ansatte og 5 elever satt i karantene. 

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Til toppen