Rødt nivå uke 1

Kommuneoverlegen i Asker har vurdert smittesituasjonen, og videregående skoler fortsetter på rødt nivå ut uke 1.

Undervisningen blir planlagt på rødt nivå for uke 51 og uke 1 etter samme modell som vi har hatt tidligere - med delte klasser (med unntak av OMFA, 4-er og 2-er grupper).

Kontaktlærer legger ut informasjon om hvor og når (digitalt eller på skolen) de ulike elevkohortene skal møte de to neste ukene. Første skoledag etter juleferie er tirsdag 5. januar.

Til toppen