Rødt nivå ut uke 2

Det er besluttet at rødt nivå videreføres ut uke 2, nærmere bestemt 17. januar. Det vil si at eksisterende organisering av undervisningen opprettholdes. Elevene følger vanlig timeplan. Kontaktlærer legger ut informasjon i Teams om hvor og når (digitalt eller på skolen) de ulike elevkohortene skal møte.

Til toppen