Vinnerne av innovasjonscampen 2020

Vinnere av Innovasjonscampen 2020 - Klikk for stort bildeVinnere av Innovasjonscampen 2020 Harald Backer Solberg Tirsdag 15. september ble årets Innovasjons-camp gjennomført på Bleiker videregående skole. Over 200 elever deltok fra flere forskjellige utdanningsprogram. Bergans Asker, som var årets oppdragsgiver, var godt fornøyd med elevenes bidrag og mente at flere av idéene kunne ha potensiale for videre utvikling. 

Vinnerne av Innovasjons-campen 2020 ble gruppa Gutta på skauen i 3SSY, bestående av Christopher Fogel, Lars Engebret Lillejord Hagen, Johannes Valen og Emil Rolfsen. De presenterte idéen om en portabel bag med mulighet for kildesortering for å hindre forsøpling i naturen. Bergans Asker, som var representert med bærekraftsansvarlig Yngvill Ofstad og designer Xavier Mirzada, deltok som en del av juryen som var med på å kåre vinnerne. Ofstad gav uttrykk for at det var mange gode idéer blant elevenes presentasjoner. Hun håper at Bergans kan bidra til å øke elevenes fokus på bærekraftig utvikling og mener det er viktig å ta initiativ til felles idémyldringer som retter fokus på ansvarlig forbruk og produksjon, som også er FN's bærekraftsmål nr 12. Vinnerne av Innovasjons-campen 2020, Gutta på skauen, gav uttrykk for at måten å jobbe på var både spennende og utfordrende. Motivasjonen lå i å få utvikle egne idéer. Innovasjons-campen ble gjennomført i samarbeid med Ungt entreprenørskap hvor nettopp utvikling av egne idéer er selve kjernen i læringsmetoden. Innovasjons-campen ble gjennomført gruppevis med digital presentasjon og kåring til slutt. 

Til toppen