Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Skolehelsetjenesten holder til i bygg G, sammen med rådgiverne. Grunnet Covid-19 anbefales det inntil videre å avtale tid på telefon/sms/e-post. Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet hos Helsestasjon for ungdom.      

Kontakt oss 

Kerstin Rød

Helsesykepleier

98 25 15 22

Kerstin.Rod@asker.kommune.no

Kontortid mandag-torsdag kl. 8.30-15.00

Turid Foss

Familieterapeut

98 25 15 23

Turid.Foss@asker.kommune.no

Kontortid onsdag 8.30-15.00

Se også  

Til toppen