Rektor og skolens ledelse

Rektor

Per Erik Skjelbred

66 75 35 02 / 93 29 82 52

persk@viken.no

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

 

Assisterende rektor

Marianne Heir

mariannehe@viken.no

66 75 35 06 / 97 63 71 97

Rektors stedfortreder

 

Administrasjonsleder

Inger Marie Milde

ingermi@viken.no

66 75 35 04 / 90 61 45 77

 

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

Monica Halle

monicaha@viken.no

66 75 35 35 / 40 88 63 22

 

Avdelingsleder IKMP, Påbygg og DHTA

Harald Backer Solberg

haraldso@viken.no

66 75 35 6295 13 64 56

 

Avdelingsleder Salg, service og reiseliv

Åshild Pauline Sviland

ashildsv@viken.no

99 38 97 03

 

Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring

Bente Søfting

benteso@viken.no

48 20 71 01

 

Avdelingsleder Teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi

Asad Qasim

asadq@viken.no

93 60 86 87

 

 

Til toppen